صفحه های اینستاگرام معتبر نی نی قشم

صفحه های اینستاگرام ما که مستقیما زیر نظر همین سایت و توسط فروشنده و ادمین پیج اداره میشوند.

کارترز قشم و نی نی قشم

توجه داشته باشید که تنها حساب بانکی مورد تایید نی نی قشم جهت واریز وجه کارت به کارت به نام ( اسما شریفی راد ) میباشد از واریز به حساب های شخص دیگر جهت خرید از این فروشگاه خوداری کنید

* در صورت کنسل کردن مشتری یا برگشت دادن محصول مبلغ واریزی شما به همان کارتی که از ما خرید کرده اید واریز میشود و به حساب های شخص دیگری به هیچ وجه واریز نمیشود  *

اینستاگرام کارترز قشمنی نی قشم دو صفحه ای که مستقیما زیر نظر همین فروشگاه اداره میشود